BUTEXCOMP İle Depreme Dayanıklı Yapılar İçin Kompozit ve Teknik Tekstil Kullanımının Artmasına Yönelik Yol Haritası Hazırlanıyor

BTSO tarafından yürütülen Türkiye’nin en önemli teknolojik dönüşüm projelerinden BUTEXCOMP Projesi; kompozit malzeme ve teknik tekstilin, depreme dayanıklı yeni binaların yapımında ve mevcut binaların güçlendirilmesinde kullanımının artırılması için önemli bir program gerçekleştirdi. İstanbul’da 2 gün süren Arama Toplantısında elde edilen çıktılar ile yol haritası ve eylem planı hazırlanacak.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti destekli, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen, kompozit malzeme ve teknik tekstilde Türkiye’nin en önemli teknolojik dönüşüm projelerinden BUTEXCOMP, İstanbul’da ‘Depremlere Karşı Binaların Güçlendirilmesi İçin Kompozit Malzemelerin ve Teknik Tekstillerin Kullanımı’ başlıklı Arama Toplantısı gerçekleştirdi.

BTSO tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP) Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında uygulanıyor.

Türkiye’nin En Önemli Bilim İnsanları ve Japon Deprem Uzmanı Moriwaki de Katıldı

Alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra ilgili resmi kurumlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 2 gün boyunca devam eden toplantıda, ‘durum analizi’nden sonra, depreme dayanıklı yapılar için kompozit ve teknik tekstil kullanımının artırılmasına yönelik taslak bir yol haritası ve eylem planı hazırlanması için yapılması gerekenler, paralel grup çalışmaları ile ortaya çıktı.

Programın ilk gününde, dünyaca ünlü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, binaların güçlendirilmesi konusunda yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaparken Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA’nın Türkiye Ofisi Başkanı Yuko Tanaka, 6 Şubat depremleri sonrası JICA’nın yürüttüğü çalışmaları anlattı. Almanya’dan toplantıya çevrimiçi olarak katılan Sakson Tekstil Araştırma Enstitüsü Direktörü Dr. Heike Illing-Günther ise ‘Yapı Sektörü İçin Tekstiller-Takviye Malzemeleri Örnekleri/Araştırma adlı projenin sonuçlarını paylaştı. Etkinlikte, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, TED Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Güney Özcebe ‘Yapısal Güçlendirme Çözüm Mü?’ başlığıyla, Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ‘Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi’ başlığıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper İlki ‘Kahramanmaraş Depremleri, Mevcut Yapıların Deprem Performansını Güçlendirme’ başlığıyla sunum yaptı.

Önemli Çıktılar Elde Edildi

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, “6 Şubat depremleri sonrasında özellikle karbon elyaflarla güçlendirme uygulamaları yeniden gündeme gelmiştir. Bursa’da BUTEKOM bünyesinde kurduğumuz Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ve İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezimiz, özellikle bu alandaki çalışmalara güç katacak önemli bir altyapıya ve birikime sahip. BUTEXCOMP projemizle depreme dayanıklı yeni binaların yapımında ve mevcut binaların güçlendirilmesinde kompozit malzeme ve teknik tekstillerin kullanımının artırılması için yeni bir yol haritası hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda sektör paydaşları ve alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlediğimiz arama toplantımızın önemli çıktılar sağladığını düşünüyorum.” diye konuştu.

Rapor, İlgili Mercilere Sunulacak

BUTEXCOMP Proje Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Karahan da “Amacımız; deprem güçlendirmede kullanılan teknik tekstillerin ve kompozit malzemeler için Türkiye’de yerli bir tedarik zincirinin oluşturulması ve bununla ilgili standartların ve mevzuatların oturtulması. Yine bu alandaki eğitimle ilgili boşlukların kapatılmasını ve iş birliği alanlarının oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu alanda mevzuatların ve standartların nasıl oturtulması gerektiği, bu işle ilgili kimlerin çalışma yapması gerektiği, eğitim bazında neler yapılabileceği, söz gelimi inşaat mühendisliği bölümünde konuyla ilgili derslerin açılması, 2 yıllık meslek yüksekokullarının güçlendirme odaklı programların açılması gibi konuları çalıştaylar kapsamında tartışmaya devam edeceğiz. İstanbul’daki Arama Toplantısı’nda çok değerli bir rapor elde edilecek. Bu raporu da uygulanması dileğiyle ilgili mercilere sunacağız.” dedi.