BUTEKOM HAKKINDA

2007 yılında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, Bursa ve çevresindeki ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile Türkiye Tekstil Sektörünün geleceğine ait bir vizyon belirlemek üzere “Tekstil Teknolojileri Çalışma Grubu” (TTÇG) oluşturulmuştur.

TTÇG faaliyetleri neticesinde 2008 yılı Ocak ayında kamuoyu ile paylaşılan bir rapor hazırlanarak 2008 yılında bir “Araştırma Merkezinin” kurulması öngörülmüştür. Bu amaçla, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin ortak oldukları bir şirket kurulmuş ve 19.08.2008 tarihinde “Uludağ İhracatçı Birlikleri Bursa Tekstil ve Konfeksiyon, Teknoloji, Eğitim, Araştırma, Danışmanlık ve Enerji Verimliliği Hizmetleri Limited Şirketi” (BUTEKOM) ismi ile tüzel kişilik kazanmıştır.

15 Ekim 2014 tarihi itibariyle BUTEKOM sermaye yapısında değişiklik olmuş olup yeni haliyle %50 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), %32,5 Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), %17,5 Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ortaklığı şeklinde çalışmalarına devam edecektir.

BUTEKOM Tekstil sektöründe elde ettiği başarısını diğer sektörlere yansıtmak için 22 Nisan 2016 tarihi itibariyle hizmet alanını genişleterek yeni ismini “BUTEKOM Bursa Teknoloji ve Koordinasyon ARGE Merkezi Anonim Şirketi” olarak belirlemiştir.

Detaylı bilgi için: https://butekom.org