BUTEXCOMP HAKKINDA

‘Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi’ Projesi (BUTEXCOMP) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (Butekom) tarafından uygulanan Proje, tedarik ve teknik destek olmak üzere iki bileşene ayrılmış olup, onaylanan toplam bütçe 6.151.512,00 avrodur.

Projeyle Bursa sanayinde teknik tekstil ve kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin dönüşümüne destek olunarak, Bursa tekstil ve kompozit sanayinin teknik tekstil ve kompozite dönüşümünün küme yaklaşımıyla sağlanması ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak ve onları bölgesel, ulusal ve küresel değer zincirlerinde yukarı taşımaktır.

Butexcomp’un işler hâle gelmesi, görünürlüğünün artırılması ve KOBİ’lerin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan teknik destek bileşenini içeren ‘Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi’ Teknik Destek Projesi, 20 Ekim 2021 tarihinde başlamış olup, 30 ay süreyle faaliyetlerine devam edecektir.

Projenin Genel Amacı

Teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinde Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak.

Projenin Hedefi

Bursa’da kompozit materyal ve teknik tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin prototipleme, tasarım ve modelleme konusundaki yeteneklerini geliştirmek.

Hedef Sektörler

Otomotiv

Tekstil ve konfeksiyon

İnşaat sektörü

Raylı sistemler

Rüzgar enerjisi

Denizcilik

Uzay ve Havacılık

Hedeflenen Sonuçlar

  1. Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezinin (Butexcomp) tasarım, modelleme ve prototipleme altyapısının güçlendirilerek hizmet kalitesinin arttırılması.
  2. Kompozit malzeme ve teknik tekstil sektörlerinde tam entegre bir küme oluşturulması.
Kataloğumuzu incelemek için lütfen görsele tıklayınız.