Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Bursa Ticaret Odası tarafından uygulanan Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi’ Projesi (BUTEXCOMP) kapsamındaki ‘’TEDARİK ZİNCİRİ EŞLEŞTİRME PROGRAMI’’na başlıyoruz. 

Programın hedefi: 

– Teknik tekstil ve kompozit değer zinciri içinde ağ oluşumunu desteklemek.

– Değer zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamak.

– Açık inovasyon ortaklıklarını kolaylaştırmak.

– Merkez ve Proje için her iki sektörde farkındalık yaratmak.

– KOBİ’lerin rekabet gücünü, ihracat kapasitesini ve katma değerini artırmaya katkıda bulunmak

Program kapsamında firmalarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak muhtemel çözüm ortaklarını ve firmalarımızı bir araya getirmek amacı ile, üçü Teknik Tekstiller, üçü de Kompozit malzemeler sektörlerinde olmak üzere altı adet Çalıştay düzenlenecektir. 

Çalıştaylarda Teknik Tekstil ve Kompozit malzeme sektöründeki KOBİ’lerimiz çözüm ortakları ile bir araya gelecektir.