Bursa’daki Teknik Tekstil ve Kompozit Sektörleri Kümelenme İle Güçlerini Birleştirecek

Bursa’da katma değeri yüksek teknik tekstil ve kompozit sektörlerinin birleşik kümelenmede güçlerini birleştirmeleri için ‘Küme Analiz Çalıştayı’ ile ilk stratejik adım atıldı. Kümelenme ile her iki sektöre uluslararası rekabetçilik noktasında avantaj sağlanacak.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen, kompozit malzeme ve teknik tekstilde Türkiye’nin en önemli teknolojik dönüşüm projelerinden biri olan BUTEXCOMP, sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik bir etkinliğe daha imza attı. Sektördeki firmalar ve paydaşların katılımı ile yapılan Teknik Tekstil ve Kompozit Malzemeler Sektörü Küme Analiz Strateji Toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP) Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştiriliyor. Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Küme Analiz Strateji Toplantısının ilk bölümünde firmalar ve proje paydaşları ile kümelenmenin önemi, Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Kümesi için hazırlanan ’Küme değer zinciri ve haritası’ paylaşıldı. İkinci bölümünde ise, katılımcılar gruplar halinde tartışarak, görüşlerini paylaştı.

Yeni Pazarlara Açılmaları Sağlanacak

Etkinlikte Bursa teknik tekstil ve kompozit malzemeler kümelenme ekosistemi değer zinciri ve küme analizi bulgularının etkileşimli oturumlarda tartışıldığını kaydeden BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar, “Yüksek büyüme potansiyeline sahip firmalara, girişimcilere odaklanarak dijital ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere sanayinin, sanayicimizin dönüşümüne rehberlik ediyoruz. Teknik tekstil ve kompozit sektörleri de bu dönüşümde kritik rol oynuyor. Bu proje kapsamında; her iki sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın ürünlerini geliştirmek, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak, küresel pazarlarda daha fazla pay alabilmelerini sağlamak, yenilikçi kapasitelerini güçlendirecek destekler vereceğiz.” diye konuştu.

Sonbaharda Tüzel Kişiliğe Kavuşacak

BUTEXCOMP Projesi Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Karahan da “Teknik tekstil ve kompozit malzemelerle ilgili birleşik bir küme oluşturmayı hedefliyoruz. Kümede oluşturulan tedarik zinciriyle firmalar, birbirini tamamlayacak ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilir ve iyi ürün satabilir noktaya ulaşacak. Türkiye’de bu alanda küme olmadığı için bu çalışmayı elzem gördük. Projenin faydalanıcısı BTSO’nun kümelenme konusunda zaten çok büyük tecrübesi var. Bu son etkinlikte de, kümede tedarik zincirinin hangi unsurlardan oluşacağı noktasında firmalarla görüş alışverişinde bulunduk. 4 çalıştay daha yapacağız. Eylül-Ekim ayında çalıştayı tamamlayarak kümelenmeyi tüzel kişiliğine kavuşturmuş olacağız.” dedi.

Bursa, Dünyadaki Sayılı Oyunculardan Biri Olabilir

Bursa teknik tekstil ve kompozit malzemeler sektörü kümelenme çalışmasının hedefi, küme analizi ve değer zinciri analizi bulgularını paylaşan BUTEXCOMP Kümelenme Uzmanı Yeliz Çuvalcı ise “Firmalarımız, kamu kurum-kuruluşlarının temsilcileri ve üniversitelerimiz ile birlikte teknik tekstil ve kompozit sektöründe Bursa’da tüm dünyayla rekabet edebilmek için hangi adımları atacağımızı ele aldık. Analiz, değer zinciri temelinde firmaların görüşleri ile şekillendireceğimiz stratejik yol haritasının ilk adımını atmış olduk. Teknik tekstil ve kompozit sektörü, tüm dünyada büyüyen ve katma değeri yüksek sektörler. Bursa, sanayi altyapısı ve firma gücüyle her iki sektörde de dünyadaki sayılı oyuncular arasına girebilir. Bunun için hangi alt sektörlere odaklanılması gerektiği ve hangi teknolojik kabiliyet ve süreçlerini geliştirilebileceğinin netleşmesi gerekiyor. Bizim işimiz de firmalar için bu yol haritasını netleştirmek.” ifadelerini kullandı.